Kim Kardashian Flour Bombed on the Red Carpet

Mar 25, 2012 | 12:00 PM    Written By: Jessica T
Icon: Views86,290   Icon: Comments
Play
Slideshow
  • Kim Kardashian Flour Bombed on the Red Carpet
  • Kim Kardashian Flour Bombed on the Red Carpet
  • Kim Kardashian Flour Bombed on the Red Carpet
Kim Kardashian Flour Bombed on the Red Carpet