Kim Kardashian Responds to Jon Hamm's 'Idiot' Comment

Mar 13, 2012 | 4:59 PM    Written By: John S
Icon: Views9,176   Icon: Comments
Play
Slideshow
  • Kim Kardashian Responds to Jon Hamm's 'Idiot' Comment
  • Kim Kardashian Responds to Jon Hamm's 'Idiot' Comment
Kim Kardashian Responds to Jon Hamm's 'Idiot' Comment