Dirk Nowitzki Proposes to Girlfriend Jessica Olsson

Jul 19, 2011 | 3:30 PM    Written By: John S
Icon: Views10,067   Icon: Comments
Dirk Nowitzki Proposes to Girlfriend Jessica Olsson